ВНИМАНИЕ!

В Евпаторийском институте социальных наук имеется вакантные должности:

- заведующей библиотекой; 

- специалист по учебно-методической работе.

Соискателям  обращаться по телефону 6-27-09

На кафедре филологических дисциплин и методик их преподавания Евпаторийского института социальных наук (филиала) КФУ им. В. И. Вернадского имеются вакансии преподавателя английского языка (0,5 ставки) и преподавателя французского языка (0,5 ставки). Обращаться по телефону +79787531840 (зав. кафедрой Каменская Ирина Борисовна)

Кафедра филологических дисциплин и методик их преподавания

Кафедра истории и правоведения

Кафедра методик начального и дошкольного образов

Кафедра социальной педагогики и психологии

Базовая кафедра

Как нас найти

Кафедра истории и правоведения

Ивлева Яна Анатольевна

Ивлева Яна Анатольевна

Должность

Заведующая кафедрой истории и правоведения

Кафедра

кафедра истории и правоведения

Структурное подразделение

Евпаторийский институт социальных наук

Дата рождения

1 января 1984 г.

Должность

Заведующая кафедрой

Ученая степень

Кандидат исторических наук

Ученое звание

Доцент

Научная специальность

07.00.09 – историография, источниковедение и методы исторического исследования

Образование

Высшее: Республиканское высшее учебное заведение «Крымский гуманитарный университет» (г. Ялта); «Педагогика и методика среднего образования. История», 2007 г.

Аспирантура: Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, 2011 г.

Сфера профессиональных интересов

Источниковедение истории Крыма ХІХ в., история православных сект, история Крыма XIX – XX вв., история Евпатории

Общий стаж работы

13 лет

Стаж работы по специальности

13 лет

Данные о повышении квалификации

1. Севастопольский городской гуманитарный университет, стажировка по дисциплине «История России», 13.01.2014 г. – 13.06.2014 г.

2. ФГБОУ ВПО «БГТУ им. В.Г. Шухова», г. Белгород, по программе «Структура ФГОС ВО и особенности реализации образовательных программ», 19-20 декабря 2014 г.

3. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, повышение квалификации по программе «Массовые открытые онлайн-курсы (МООК) в образовании», 12.11.2017 г. – 18.12.2017 г.

Контактная информация

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Педагогическая деятельность

Теория и история религии, вспомогательные исторические дисциплины, источниковедение, историография истории России, история исторической науки, теория и методология истории, конфессиональная история Крыма

Публикации

2006-2012 (имеет 25 статей)

 

2012-2018 гг.

1. Івлєва Я.А. Статистичні документи з історії православних сектантів Таврійської губернії у першій половині ХІХ ст. // Вісник Дніпропетровського університету (Серія «Історія та археологія»). – 2012. – Вип. 20. – С. 185-192.

2. Івлєва Я.А. Картографічні джерела з історії таврійських духоборів і молокан у першій половині ХІХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – Вип. ХХХІІІ. – С. 288-290.

3. Ивлева Я.А. Традиции воспитания в среде таврических духоборов и молокан в первой половине ХІХ века // Виховання, освіта, менеджмент, філософія, право : історичний аспект : Матеріали IV міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (м. Євпаторія, 18-21 вересня 2012 р.) / М-во освіти і науки, РВНЗ «Крим. гуманіт. ун-т» (м. Ялта) [та ін.]. – Ялта : РВВ РВНЗ КГУ, 2012. – С. 79-82.

4. Івлєва Я.А. Документи з історії таврійських православних сект у збірках законодавчих актів Російської імперії (1802-1855 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету (Серія «Історія та археологія»). – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 21. – С. 208-213.

5. Івлєва Я.А. Судово-слідчі джерела з історії таврійських духоборів, молокан і скопців у першій половині ХІХ ст. // Київська старовина. – Київ, 2013. – № 1-3 (408). – С. 148-160.

6. Ивлева Я.А. Некоторые проблемы подготовки студентов-историков к работе в архиве // Збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції [«Методичні аспекти розвитку історико-правової освіти на сучасному етапі»], 20 лютого 2013 року, ЄІСН РВНЗ КГУ. – Євпаторія, 2013. – С. 40-43.

7. Ивлева Я.А. Проблемы подготовки студентами-историками историографических обзоров в квалификационных работах / Збірник матеріалів Науково-практичної конференції [«Професійна підготовка майбутнього спеціаліста: проблеми теорії та практики»], 14-15 травня 2013 року, ЄІСН РВНЗ «КГУ» (м. Ялта). – Євпаторія, 2013. – Ч. 2. – С. 127-130.

8. Івлєва Я.А. Діяльність духовенства Таврійської губернії щодо навернення сектантів до православ’я у першій половині ХІХ ст. // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / [упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич та ін.] / Ін-т релігієзн.; Львів. від-ня ін-ту укр. археогр. та джерелозн. імені М. Грушевського НАН України [та ін.]. – Львів: Ін-т релігієзн. – філія Львів. музею історії релігії; вид-во «Логос», 2013. – Кн. І. – С. 407-418.

9. Ивлева Я.А. До или после: когда писать введение к выпускной работе студенту-историку // Виховання, освіта, менеджмент, філософія, право : історичний аспект: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів та молодих учених (м. Євпаторія, 17-20 вересня 2013 р.) / М-во освіти і науки, РВНЗ «Крим. гуманіт. ун-т» (м. Ялта) [та ін.]. – Ялта: РВВ РВНЗ КГУ, 2013. – С. 63-66.

10. Івлєва Я.А. Політика Російської імперії щодо освіти євреїв у першій половині ХІХ ст. (на прикладі Таврійської губернії) // Науковий вісник Кримського гуманітарного університету. Серія «Педагогіка». – Зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип. 1. – Ч. 1. – С. 86-91.

11. Івлєва Я.А. Архівні джерела щодо віровчення православних сект Таврійської губернії у першій половині ХІХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – Вип. XXXVIII. – С. 327-330.

12. Ивлева Я.А. Появление духоборчества в Российской империи // Культура народов Причерноморья. – № 275. – 2014. – С. 200-203.

13. Ивлева Я.А. К вопросу о методологической основе выпускных квалификационных работ студентов-историков // Профессиональная подготовка будущего специалиста: проблемы теории и практики: материалы научно-практической конференции (г. Евпатория, 15 мая 2014 г.) / ЕИСН РВУЗ КГУ (г. Ялта). – Евпатория, 2014. – С. 36–41.

14. Ивлева Я.А. Историография истории таврических духоборцев ХIХ – начала ХХI вв. // Воспитание, образование, менеджмент, философия, право: исторический аспект: материалы VI межвузовской научно-практической конференции студентов и молодых ученых (г. Евпатория, 16–19 сентября 2014). – Ялта : РИО РВУЗ КГУ, 2014. – С. 34–46.

15. Ивлева Я.А. Санаторий «Таласса» в дореволюционной Евпатории // Актуальные проблемы гуманитарных наук : труды II научно-практической конференции. – г. Симферополь : ИП Бровко А., 2016. – С. 28–32.

16. Ивлева Я.А. Из истории Евпаторийского института социальных наук (1990-е годы) // Проблемы исторического краеведения: материалы II открытого научно-практического семинара (г. Евпатория, 21-23 апреля 2017 г.). – Евпатория, 2017. – С. 40-43.

17. Ивлева Я.А. Становление советской системы образования в Крыму // The Caucasus : Economical And Social Analysis Journal Of Southern Caucasus. Conference newsletter : 8th International Scientific-Practical Conference «Modern Science : Problems, Prognoses and Solutions» (Georgia, Tbilisi, 24.03.2017). – 2017. – Volume 17. – Issue 02. – Р. 18-20.

18. Ивлева Я.А. Научная работа на евпаторийском курорте в 1920-1930-е гг. // Актуальные проблемы гуманитарных наук : труды III научно-практической конференции (г. Евпатория, 23 мая 2017 г.). – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2017. – С. 27-31.

19. Ивлева Я.А. Одаренность как явление в среде таврических духоборцев в первой половине ХХ века // Материалы I научно-практической конференции «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей», 4-5 октября 2017 г., ЕИСН (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им В.И. Вернадского», г. Евпатория, 2017. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2017. – С. 74-79.

20. Ивлева Я.А. История Евпаторийского института социальных наук в составе Крымского гуманитарного университета (1998-2014 гг.) // Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. Сборник научных трудов. – Ялта: РИО ГПА, 2018. – Вып. 58. – Ч. 1. – 380 с. – С. 101-104.

21. Ивлева Я.А. Особенности изучения историко-теоретических дисциплин обучающимися направления подготовки «История» // Реализация компетентностного подхода в системе профессионального образования педагога: сборник материалов научно-практической конференции, 12-13 апреля 2018 г., г. Евпатория / Ред. кол.: Н.А. Глузман, Я.А. Ивлева, И.Б. Каменская, Ю.К. Картавая, В.Н. Раскалинос. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2018. – 356 с. – С. 297-299.

22. Ивлева Я.А. Нарративные источники по истории православного сектантства Таврической губернии первой половины XIX в. // Актуальные проблемы гуманитарных наук: труды IV Всероссийской научно-практической конференции (г. Евпатория, 25 мая 2018 г.). – Симферополь: ИТ «Ариал», 2018. – 262 с. – С. 30-35.

23. Ивлева Я.А. Особенности работы с одаренной молодежью при изучении историко-теоретических дисциплин // Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса : сборник материалов I-й научно-практической конференции (г. Евпатория, 18-19 октября 2018 г.). – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2018. – 348 с. – С. 40-44.

 

Основные научно-методические труды

1. Івлєва Я.А., Аджиєва Л.С. Методичні рекомендації до виконання курсових та дипломних робіт за ОКР „бакалавр” та „спеціаліст” за напрямом підготовки 6.020302 „Історія“ і спеціальністю 7.02030201 „Історія“ / укладачі : к.і.н. Аджиєва Л.С., к.і.н. Івлєва Я.А. – Євпаторія, 2012. – 72 с.

2. Івлєва Я.А. Випускна робота з джерелознавства та історіографії: підготовка та захист (методичні рекомендації для студентів спеціальності „Історія“) / Укладач : к.і.н., старший викладач Я.А. Івлєва. – Євпаторія, 2013. – 40 с.

3. Івлєва Я.А. Методичні рекомендації щодо підготовки магістрантів спеціальності „Історія“ до асистентської практики. – Євпаторія, 2014. – 64 с.

4. Методические рекомендации по подготовке и защите курсовых и выпускных квалификационных работ студентов направления подготовки «История» / Аджиева Л.С., Ивлева Я.А., Мурадасылова Ш.М. – Евпатория, 2015. – 77 с.

Монографии, учебные пособия. Учебники (рецензируемые)

1. Ивлева Я.А. Архивные источники по истории православного сектантства Таврической губернии в первой половине ХІХ в. : монография / Я.А. Ивлева. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2014. – 296 с. (500 экз.).

2. Ивлева Я.А. История курорта в Евпатории от истоков до современности / Я.А. Ивлева. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2016. – 312 с. (500 экз.).

3. Ивлева Я.А., Габриелян И.И., Меджитова Р.И. Пролетная, 6: история одного дома (из истории образования в Евпатории). – Симферополь : ИТ АРИАЛ, 2017. – 166 с. (500 экз.).

4. Ивлева Я.А. История еврейского населения Таврической губернии в первой половине ХІХ в. / Я.А. Ивлева. – Симферополь : ИТ АРИАЛ, 2018. – 148 с. (500 экз.).

Конференции, научные мероприятия

– Научно-практическая конференция «Профессиональная подготовка будущего специалиста: проблемы теории и практики», г. Евпатория, 15 мая 2014 г.

– VI межвузовская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Воспитание, образование, менеджмент, философия, право: исторический аспект», г. Евпатория, 16-19 сентября 2014 г.

– Юбилейные историко-педагогические чтения «200 лет российской государственной системы народного просвещения г. Евпатории (1815-2015)» / Секция «Страницы истории первого государственного учебного заведения, развитие системы народного просвещения» (29 сентября 2015 г., г. Евпатория)

– Ежегодная научно-практическая конференция студентов и молодых исследователей «Дни науки КФУ имени В.И. Вернадского», октябрь каждого года с 2014 г.

– Ежегодная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы гуманитарных наук», г. Евпатория, май каждого года с 2014 г.

– 8th International Scientific-Practical Conference «Modern Science : Problems, Prognoses and Solutions», Georgia, Tbilisi, 24.03.2017.

– II открытый научно-практический семинар «Проблемы исторического краеведения», г. Евпатория, 21-23 апреля 2017 г.

– I научно-практическая конференция «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей», 4–5 октября 2017 г., г. Евпатория.

– научно-практическая конференция для студентов и молодых ученых «Молодая наука», г. Ялта, пгт. Массандра, 27-28 октября 2017 г.

Участие в проектах

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание учащихся на уроках и во внеурочной деятельности МБОУ «Средняя школа №13 г. Евпатории РК», научный руководитель. Приказ Министерства образования, науки и молодежи от «Об утверждении региональных инновационных площадок, осуществляющих деятельность в сфере образования Республики Крым» 09.10.2017 г., № 2499.

Награды

Награждения:

– грамота председателя Евпаторийского городского совета Республики Крым (распоряжение № 02-13/124-РЛ от 30.06.2015 г.);

– благодарность председателя Евпаторийского городского совета Республики Крым (распоряжение № 02-13/179-РЛ от 30.09.2015 г.)

– грамота и.о. ректора ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (12.10.2017 г., рег. № 267).

 

перейти к статистике